/ Allmänt / Vardagsprat /

Sorg

Nyheten att en fotbollssupporter misshandlats till döds har nog träffat många av oss. Så fruktansvärt onödigt! Mina tankar går till hans familj, vars tillvaro i ett slag totalt har förändrats. Jag tänker också på dem som var inblandade i händelsen, de som såg vad som skedde utan att gripa in och de som stod för slagen och sparkarna. Också för dem har livet förändrats drastiskt. 
 
En för tidig död bär alltid med sig smärta. En död bär för alltid med sig ett tomrum och en sorg. Men i detta finns också ett uttryck för ett samhällsklimat som inte alls känns bra. Våldet är för närvarande och grupperandet, vi-och-dom tänkandet alltför utbrett. I det här fallet var det lagtillhörighet, andra gånger handlar det om etnicitet eller sexuell läggning, politiska eller religiösa åsikter... Var finns respekten för människovärdet? Var finns insikten att den vi möter inte bara är en främling, utan en individ med ett liv inte helt olikt mitt eget?
 
Vi ser hur det politiska klimatet hårdnar, med allt mer extrema åsikter och gränsdragningar. Det gäller vårt eget land och det gäller globalt. Jag tror att det är viktigare än någonsin att goda krafter går tillsammans och visar på ett alternativt sätt att leva och agera, där mångfalden är en tillgång och där den du möter inte i första hand är en främling... utan en vän som du ännu inte känner.
 
/Elisabet :)
Blogg / Morochdotters / Människovärde / Sorg / främlingar