/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Vi behöver veta namnet på tingen

När jag som amatörbotanist förstår
att barnen inte längre får lära sig namnet på växterna
- då oroar jag mig för vilken sorts värld vi får.
Människorna är sådana,
vi behöver veta namnet på tingen för att vara rädda om dem.
Annars blir allt bara sudd.
 
Ur en intervju med Kerstin Ekman i DN Kultur 29 augusti.
 
Jag tror att hon har rätt, Kerstin Ekman, när hon skriver om vikten av att känna namnen. Jag tänker att det gäller både för ting, växter och människor. Att känna någon vid namn ger en helt annan relation. Vi kommer närmare, vi bryr oss mer. Det blir mycket enklare att agera destruktivt mot en anonym grupp. När gruppen bryts ned i enskilda individer som vi lär känna personligt så händer något. Det gäller både ting och människor. Därför är det så viktigt att vi undviker att generalisera och tala i vida begrepp - för att i stället mötas ansikte mot ansikte. Ett jag som möter ett du. Ur det kan skapas ett vi.
 
/Elisabet :)
Blogg / DN kultur / Kerstin Ekman / Mor och dotter blogg / namn