/ Allmänt / Vardagsprat /

Med vilka glasögon läser du?

Vi läser texten
men ser inte samma sak.
I samtalet efteråt
möts våra bilder.
 
Det är spännande med texter. När skribenten lämnat ut dem lever de sina egna liv. Det jag har skrivit tas emot på så många olika sätt. Människor kan hitta vinklar och tolkningar, som jag aldrig har tänkt på. Det som för mig bara var en övergång, ett led för att binda ihop, blir för någon de viktigaste orden. Det som jag filade lite extra på, är för en annan en självklarhet.
 
Att få samtala om texter med andra ger helt nya dimensioner. Var och en läser med sina egna glasögon, utifrån sitt eget perspektiv. När vi lägger de olika perspektiven tillsammans uppstår möten och en större bild öppnar sig. Jag vet många som möts i bokklubbar och jag har gjort det periodvis. I en grupp där människor kommer med olika bakgrund och kunskapsområden, kan samtalen bli otroligt spännande och utmanande. Samma ord kan ha olika värde för oss. Samma ord uttalat på olika sätt kan ge det helt skilda betydelser. Inte konstigt att det så lätt blir missförstånd när vi kommunicerar med varandra. Därför kommer också alltid det verkliga mötet i ett samtal, med ömsesidig respekt, alltid att vara det bästa. Samtal där vi har tid att förtydliga och ställa öppna frågor. Hur tänker du nu? Kan du förklara för mig vad du menar?
 
Häromdagen skrev jag om detta från ett annat perspektiv: När vi inte lyssnar.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / bokklubb / boksamtal / texter / tolkningar