/ Allmänt / Vardagsprat /

Att hitta sig själv

Jag sökte överallt,
men hela tiden fanns det
inom mig, mitt jag.
 
Jag lyssnade då hen talade. Mitt i flödet av ord fanns den där frasen, om sökandet. Och jag bar den med mig. Det finns så många människor som är på jakt efter sin identitet. Människor som söker bekräftelse i andras blickar, ord och åskter. Där frågan: "Vad ska andra tänka?" blir det som styr livet, valen och vägen. 
 
Jag tror att vi blir till i mötet med den andre, men inte genom att den andre ska definiera mig. Ingen annan människa kan riktigt veta vem jag är. Men i mötet med andras livsberättelser och erfarenheter kan jag själv finna orden som jag behöver. Ord för att beskriva vad jag känner och vad jag tänker. Ord för att beskriva min längtan, min oro och min tro. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Sökande / identitet / relationer / tankar om att vara människa