/ Allmänt / Vardagsprat /

Hitta sin plats

En bild från dagens manifestation på Medborgarplatsen, i Stockholm. Många människor kom för att stötta de afghanska ungdomarna som kämpar för att få rätten att stanna och skapa ett nytt liv i Sverige, i stället för att skickas till ett land som många av dem aldrig har bott i och inte känner som sitt. Ett land där det idag inte finns någob trygghet. En bit bort pågick en annan demonstration som hävdade något helt annat. Men de afghanska ungdomarna, tillsammans med #ungisverige valde att besvara den gruppens rop med kärlek. 
 
Vi lever i en tid med ytterligheter. En tid där människor ställs mot människor och där olika livsstilar och normer ställs mot varandra. Tänk om vi kan göra annorlunda? Precis som många redan gör! Om vi istället för att ställa oss mot varandra, kan ställa oss med varandra och gå tillsammans? Om vi kunde hjälpa varandra och andra vi ännu inte känner att var och en hitta vår plats? Vägen för att hitta den plats som är min, respektive din, kan se olika ut. Platserna kan också förändras med tiden. 
 
I sin bok "Den som hittar sin plats tar ingen annans", skriver författaren och pastor Tomas Sjödin:
 
”För någon är vägen dit ett smärtsamt eller äventyrligt uppbrott,
för någon annan att bara förbli där en är och vänta ut tiden."

/Elisabet :)

#ungisverige / Blogg / Den som hittar sin plats tar ingen annans / Medborgarplatsen / Mor och dotter blogg / Stockholm / Tomas Sjödin / asylpolitik / medmänsklighet