/ Allmänt / Vardagsprat /

Avsked

Idag har jag varit med och avtackat en kollega, som ska gå vidare i sitt liv. Och som alltid när det kommer till avsked så väcker det en mängd tankar inom mig. Tankar om gemenskap och grupptillhörighet. Tankar om hur vi påverkar varandra. För vi vet ju att varje gång någon ny kommer till en grupp, så sker en förändring. Samma sak gäller när någon lämnar en gemenskap. 
 
Men kvar finns alltid det som personen gett oss av berättelser, närvaro och erfarenheter. Det är som frön som lagts i oss. Frön som får slå rot och gro. När en person inte längre finns nära oss, finns hen ändå kvar på olika sätt, eftersom vi sätter avtryck i varandras liv. Den som går vidare till ett nytt sammanhang, bär också det gamla sammanhanget med sig. Bär med sig de människors berättelser som fötts, delats och getts där. Våra liv vävs samman. Vi möts och skiljs åt. Och många gånger möts vi på nytt, kanske i ett nytt sammanhang och med nya perspektiv. Allt har sin tid.
 
Här skriver jag om när jag själv slutade mitt förra jobb. Och om den tacksamhet jag kände över den tid som varit.
 
/Elisabet :)
 
Bilden är tagen av dottern Isabelle.
Citatet "Allt har sin tid" är hämtat från Predikaren kapitel 3, ur Bibeln.
Blogg / Gemenskap / Mor och dotter blogg / avsked / förändring / relationer / tankar om livet