/ Allmänt / Vardagsprat /

En övning i tacksamhet

Tacksamhet utan övning verkar vara lite som
tro utan handling - den är inte levande.
Brené Brown
i boken: Våga vara operfekt
 
Jag läste citatet ovan på pendeltåget i morse och jag tänker att det stämmer väl överens med min egen erfarenhet. Tacksamhet är något vi kan lära oss, genom att öva på det. Genom åren har jag mött många människor i många olika åldrar. En del av dem är mer tacksamma över livet än andra och det har sällan att göra med att de har haft ett enklare liv än genomsnittet, snarare tvärtom. Men de som är tacksamma har ett förhållningssätt till livet som gett dem förmågan att se och vara tacksam över mycket. Det finns ett ordspråk som säger:
 Den som kan skratta åt lite
har mycket att vara glad för.
 
Jag tänker att det hör ihop: förmågan att glädja sig och förmågan att vara tacksam. Texten jag läste i morse har gjort att jag funderat lite extra idag kring vad som gör mig tacksam i mitt liv och vad det jag är tacksam för gör med mig. Det är människor, som finns i min närhet. Det är händelser jag får vara med om i mitt arbete och i mitt övrig liv. Det är små saker och stora. Och ju mer jag tänker på det, desto mer kommer jag på... 
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / glädje / glädje smittar / livsinställning / tacksam / tacksamhet