/ Allmänt / Vardagsprat /

Medkänsla i stället för ifrågasättande #MeToo

Jag tycker att det är spännande att fundera kring varför vi gör som vi gör. Varför vi gör de val vi gör. Varför vi väljer att agera som i gör. Som barn ser vi och härmar. Vi vuxna påminns ofta om att barnen snarare gör som vi gör än som vi säger. Men också som vuxna tar vi efter de mönster som finns i de sammanhang vi kommer till, som på en arbetsplats, en vänskapskrets eller var vi nu befinner oss. Ibland är det som att vi gömmer oss bakom det. Det är enklast att göra som alla andra. Då smälter vi ju in. Det är enklast att gå in i de mönster som finns. Då blir vi ju en del av gänget. Men hur blir det för oss, när vi känner att något skaver? När vi ser att något faktiskt blir helt fel, om vi vågar se och känna efter? 
 
Jag tänker på det utifrån den rörelse som #MeToo startat i vårt land. Ingen kan längre säga att vi inte vet, att vi inte ser och att vi inte förstår. Och vi har alla ett ansvar för att göra annorlunda. Det som sker just nu är starkt, när många går tillsammans och delar sina berättelser och när berättelserna möts av medkänsla och värme i stället för tvivel och ifrågasättanden. 
 
Det går alltid att göra annorlunda, om vi gör oss själva medvetna om vad som pågår. Om vi faktiskt väljer att se. Och jag tänker att vi behöver öva oss i att både se och framför allt reagera. Att inte vara tysta när vi eller någon annan utsätts för övergrepp - vad de än handlar om. Vi behöver öva oss i att ifrågasätta ord och handingar. Vad menar du? Hur tänker du nu? Vad gör du!? Stopp!  Modet kommer inte alltid av sig självt. Men varje gång vi vågar stå upp för oss själva, eller när någon annan står upp för oss, så blir det lite lättare nästa gång. Varje gång vi vågar lita på någon annan och blir bekräftade så stärks tilliten ytterligare.
 
Om det länge känts som att gamla mönster är omöjliga att förändra, så har #MeToo skapat luft och känslan av att det är möjligt. Och vi har alla ett ansvar att se till att det verkligen blir så. Alla, oavsett kön och oavsett ålder. Alla, oavsett de sammanhang vi finns i. För visst vill vi se en annan medvetenhet och ett annat agerande framöver? 
 
/Elisabet :)
#MeToo / Blogg / Mor och dotter blogg / Människovärde / förändringsarbete / förändringsprocess / människosyn / övergrepp