/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Omfamna det vi inte förstår

Världen är inte begriplig, men möjlig att omfamna
genom att omfamna det som existerar i den.
Martin Buber (1878-1965)
 
Orden är inte nyskrivna. Världen har väl egentligen aldrig varit begriplig. I alla fall inte när vi lever mitt uppe i händelserna. Möjligtvis kan vi förstå en del av det till synes obegripliga i backspegeln. Ändå måste vi på något sätt hantera det vi inte förstår och hantera det vi förstår, men inte kan göra något åt. Martin Buber talar om att omfamna det som existerar. Jag tänker att det är raka motsatsen mot att fly. Flykten är annars en väg vi lätt tar till när det blir för svårt. Men flykten hjälper oss bara högst tillfälligt. 
 
Om vi tar modet till oss och omfamnar det som existerar får vi del av både glädjen och sorgen som livet bär på. Vi får del av smärtan, sorgen och livslusten. Men vad innebär det då - att omfamna? Ett sätt att göra det möter vi i Sinnesrobönen. Den bön som har varit en hjälp för många människor att kunna se klart och leva sant. Jag återkommer själv till den ofta.
 
Gud, ge mig SInnesro, att Acceptera det jag inte kan förändra,
Mod att förändra det jag kan och Förstånd att inse skillnaden. Amen.
 
I bönen ber vi om hjälp att se livet som det är. Att både se det vi har möjlighet att göra något åt och att se det vi måste acceptera, i alla fall just nu. Genom att be bönen, som så många människor har gjort före mig, får jag också känna en tillhörighet. Jag är inte ensam. Vi får tro att det finns en kraft starkare än jag själv. Vi får också se och tro att vi är en del av ett större sammanhang där vi tillsammans kan hjälpas åt. Då blir det, om inte enkelt, så i alla fall möjligt att omfamna livet. Livet som det är.
 
/Elisabet :)
Blogg / Martin Buber / Mor och dotter blogg / Sinnesrobönen / citat / tankar om livet