/ Allmänt / Vardagsprat /

Kontakt

Var den förändring du vill se i världen.
 
Jag har just sett filmen "En man som heter Ove", hemma i soffan, långt efter alla andra. Men vad gör väl det? Nu sitter jag med en god eftersmak. Tänk så mycket enklare saker blir om vi öppnar upp oss för varandra! Självklart tar det inte bort alla svårigheter, men när fler kan tackla dem tillsammans finns en helt annan beredskap för att kunna hantera dem. Filmen passar bra ihop med Gandhis citat. Det går inte att ändra på någon annan människa, hur mycket vi än försöker. Men vi kan själva förändras och pröva nya vägar och förändringar tenderar att sprida sig som ringar på vattnet. 
 
Lite frimodighet och envishet är inte heller helt fel. Koppla till det lite mod att ta kontakt med dem som finns i din närhet, så kan både det ena och det andra hända. 
 
/Elisabet :)
Blogg / En man som heter Ove / Mahatma Gandhi / Mor och dotter blogg / citat