/ Allmänt / Vardagsprat /

Bilden av växthuset

Jag gillar växthuset som växthus, men också som en bild för hur vissa platser i livet kan få vara. Platser där frön av tankar kan sås, gro och få utrymme att växa. Platser där människor i skydd av sammanhanget kan få veckla ut sina vingar och pröva att flyga. Platser där det är okej att både provprata, provtänka och prova sig fram för att kunna hitta sig själv och sina gåvor och förmågor, likaväl som sina svagheter. Platser med lagom mycket värme, vatten, mörker och ljus.
 
En plats för att växa och utvecklas. För att sedan, när tiden är inne, få planteras om i ett nytt sammanhang när det är dags att stå på egna ben. 
 
/Elisabet :) 
Blogg / Mor och dotter blogg / processer / tankar om livet / växande / växthus / växtplats