/ Allmänt / Vardagsprat /

Livet är det som pågår

 
Tänk så ofta vi söker på fel plats,
söker efter fel saker.
Ställer fel frågor. 
 
Vi har så ofta bilder 
av hur allt ska vara.
Hur livet ska bli. 
 
Vi söker långt bort,
klättrar högt,
för att nå våra drömmar. 
 
Men livet levs och skapas nu.
Det är det som pågår,
medan vi söker och klättrar.
 
Längtan, drömmar och visioner kan vara viktiga drivkrafter i livet. Men frågan är om det är vår längtan vi bär på, våra visioner, eller om det är någon annans? Har jag kopierat dem? Eller ärvt dem? Är de verkligen mina?
 
Det finns alltför många som inte riktigt landar i sina liv, för att de av någon anledning försöker leva upp till något de egentligen inte känner sig bekväma med. Som om deras liv och deras egna drömmar inte skulle vara nog. En vanlig trygg vardag är så mycket vackrare än en ständig kamp att försöka vara någon annan än den en är... Skönheten finns ofta i det enkla, i det nära, i det vi tycker om och trivs med.

 /Elisabet :)

Blogg / Mor och dotter blogg / drömmar / stress / tankar om livet / vara människa