/ Allmänt / Vardagsprat /

Förstå

 Man kan samtala utan att förstå varandra,
men man kan inte förstå varandra utan att samtala.
Soran Ismail
Sagt på Svenska kyrkans scen "Se människan",
under årets Bokmässa i Göteborg
 
Jag återkommer gång på gång i mina texter här på bloggen till samtalet. Helt enkelt för att jag tycker att det är så oerhört viktigt. Helt enkelt för att så mycket av min tid, mitt liv och mitt arbete handlar om samtal. I samtalet är lyssnandet en grund. Ett lyssnande som sker i respekt för den andre. Ett lyssnande där jag försöker förstå vad den andre menar och hur den andres bilder och erfarenheter ser ut. Ett bra samtal behöver inte betyda att vi tycker likadant efteråt, men att vi förhoppningsvis har lärt oss lite mer om den andres perspektiv. 
 
Men för ett verkligt möte ska kunna ske, behöver båda vilja mötet. Båda behöver vilja lyssna. För utan ett lyssnande är det inte ett samtal.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Soran Ismail / citat / konsten att lyssna / samtal