/ Allmänt / Vardagsprat /

Platser för växt

Jag använder ofta bilder från naturen, när jag talar om livet. Vi behöver fysiska bilder som vi känner igen, för att tala om det inre. Det som inte lika självklart låter sig beskrivas.Tänkte på det igen, när jag tittade på solrosorna och deras frön, som trädgårdsmästaren samlar in. Frön som torkas för att när tiden är inne sättas i jorden igen, för att bli till nya plantor.
 
Vi talar ofta om nya idéer som just frön. Kanske har vi fått dem av någon annan, en idé eller en tanke. Kanske har de fötts inom oss själva. Men en ny tanke kan behöva tid för att utvecklas och tid innan vi presenterar den för en större grupp. Tankar, precis som växter, kan behöva växthus för att utvecklas. Platser där tankarna kan få stötas och blötas tillsammans med andra, men i en skyddad miljö. Platser för att provtänka och provprata. Platser där små frön kan bli livsdugliga plantor, som tål att planteras ut på öppen mark.
 
/Elisabet :)
frön / idé / tankar om livet / växthus / växtplats