/ Allmänt / Vardagsprat /

Kan längtan och verklighet överlappa varandra?

Hur är det möjligt,
att leva i sin längtan
i ett nu, men ännu inte?
 
Ibland är det vissa ord och tankar som dröjer kvar efter ett samtal. Ord som på något sätt berör. Ord som utmanar och ibland också ord som stör. Den här gången är det en fråga som främst utmanar. Jag tror att vi är många som lever i frågan och brottas med den, mer eller mindre medvetet. Brottas med en bild av hur vi önskar att samhället, världen, sammanhanget vi finns i, skulle se ut. En bild som vi arbetar mot, men också pratar om. Jag tror att vi behöver sådana bilder och visioner. Och jag tror att om de ska kunna bli verklighet, eller om vi i alla fall sa kunna närma oss dem, så behöver vi prata om det. Vi behöver dela våra bilder och drömmar med andra och vi behöver lyssna på andras bilder och deras drömmar. I skärningspunkten, mellan våra bilder föds energi. Där kan det både spira och blomma.
 
Men vad händer, om de människor som hör mig prata om min bild, tar den för sanning? Om de tror att den redan existerar? Om de inte ser perspektivet av att vara på väg? Hur blir det då? När orden, bilden och verkligheten inte stämmer överens? 
 
Återigen landar jag i det jag ständigt återkommer till: samtalet. Enda sätt att undvika besvikelser och missförstånd är att prata med varandra. Prata om det vi bär på, det vi funderar kring och det vi längtar efter. Prata om det vi ser och hur vi tolkar och förstår det vi ser. Bara då blir det tydligt. Tydligt att vi delar somligt och skiljer oss i annat. Bara då kan vi hitta det där fältet där våra bilder överlappar varandra och vår längtan förenas.
 
Om vi bara längtar lever vi i en utopi och då händer ingenting. Om vi bara ser krasst på verkligheten, så riskerar vi också att fastna. Men om vår längtan och den verklighet vi lever i får överlappa varandra så kanske vi närmar oss det vi längtar efter.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / framtidstro / samtal / tankar om livet / världsbild