/ Allmänt / Sagt, hört, och sett / Vardagsprat /

Berätta för mig

 Storytelling is what makes us human.
We are, as a species, addicted to a story.
Even when the body goes to sleep,
 the mind stays up all nigt, telling itself stories.
Jonathan Gottschall
 
I alla kulturer och alla traditioner har berättandet varit viktigt. Sagor, sägner, myter, romaner, roliga historier och läskiga historier. Där finns berättelser ur verkligheten, vår egen historia och andras och där finns uppdiktade historier. Men alla har de en funktion. De formar oss som människor. Vår egen hjärna bearbetar det vi är med om genom att väva drömmar när vi sover. Berättelserna omger oss ständigt. Och de påverkar oss, kanske mer än vi tror.
 
För den som bär på traumatiska erfarenheter kan berättandet bli en befrielse. Berättandet av det som faktiskt har hänt, det som finns i minnet - men också genom att sedan skapa en ny berättelse, som gör det möjligt att gå vidare i livet. Egentligen är det så våra minnen fungerar hela tiden, att de är under ständigt omformande. Händelser vi minns förändras över tid och omtolkas när vi gör nya erfarenheter i livet. Det är ett sätt för kroppen att bearbeta vad som har hänt och för hjärnan att läka sår i själen. 
 
Berättelser kan skapa ny kraft i ett helt samhälle. Men de kan också riva ner, förstöra och förminska människor och hela samhällen. Det blir så tydligt när vi nu står mitt i en valrörelse. Också politik bygger på berättelser. Därför är det så viktigt att veta vilka berättelser vi väljer att tro på. Vilka människor vi väljer att lita på. För ord är makt. Liksom bilder. Det fascinerar mig och det är därför jag aldrig vill sluta att skriva och forma bilder och texter. Det är därför jag också hela tiden vill möta andras ord och berättelser - eftersom det skapar nya möjligheter inom mig själv. Visst är det spännande?!
 
/Elisabet :)
Blogg / Jonathan Gottschall / Mor och dotter blogg / berättande / berättelser / citat / storytelling