/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Undvik det förenklade

Entydigheten är fruktans verktyg.
Att bejaka mångtydigheten, det sammansatta,
är att låta erfarenhet mötas, integreras och bli verklig.
Och den processen är förutsättningen både för dikt,
för praktiskt handlande och för verklig moral.
Bengt Nerman
 
En tankvärd text mitt i en tid då så mycket i samhällsdebatten förenklas. I en tid då alltför många anklagar varandra för fejkade budskap och när många söker ett svar på en komplicerad fråga, som säkerligen behöver många svar. Vi behöver bejaka och bevaka mångtydigheten och ett bra samtalsklimat, där människor får tid att tala till punkt och utrymme att både pröva nya tankar och få möjligheten att formulera sig. Vi behöver skapa platser där det är okej att provtänka och att inte behöva veta allt, för att ändå få vara med och bidra. För om fruktan får slå rot - då får vi ett samhälle som i alla fall inte jag vill ha.
 
/Elisabet :)
Bengt Nerman / Blogg / Mor och dotter blogg / Samhällsdebatt / mångtydighet / samtal / valår