/ Allmänt / Vardagsprat /

Det kräver mod

Alla har vi vår livsresa att göra, våra möjligheter och begränsningar. En del av oss behöver öva på att ta mer plats. Andra av oss behöver öva på att ge plats åt andra. Egentligen är det två sidor av samma mynt och handlar om vår bristande förmåga att känna tillit. Tillit både till andra och till oss själva. När vi saknar tillit så låser vi oss för varandra och för oss själva. Vi lever som i bubblor och tror att vi skyddar oss själva.
 
Tillit handlar mycket om att våga visa sig som den jag är och lita på att andra accepterar och älskar mig, med mina styrkor och svagheter. För oavsett vad vi tänker om oss själva, oavsett vad andra uppfattar av oss – så bär vi alla både på en skörhet och en styrka. Det är att vara människa.
 
Om det gäller oss alla – hur kommer det sig då att vi ändå har så svårt att visa vår svaghet och skörhet? Så svårt att ta vara på varandra som resurser i våra liv? Så svårt att det till och med kan vara lättare att vara offentlig med sin skörhet och tala om den på en scen, eller i en blogg, än att dela erfarenheten med andra i vardagen? Kanske för att något sker när vi möts ansikte mot ansikte. När vi ser och hör den andres reaktioner. Kanske för att vi då också får något tillbaka, som vi inte innan vet vad det är och i efterhand inte alltid vet hur vi ska hantera. Kanske för att vi redan har prövat och bär på en dålig erfarenhet. Det kräver mod. 
 
/Elisabet :)
 
Bilderna har jag tagit i Köpenhamn för något år sedan och de är målade av gruppen Murkunst. Här  skrev jag om dessa bilder och några till.
Blogg / Mor och dotter blogg / Murkunst / att vara människa / skörhet / styrka och svaghet