/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Skriva för att förstå

Jag hittar mig själv, tack vare mina läsare, jag förstår vad jag har skrivit,
när jag ser att också andra förstår - aldrig innan dess. Någon enstaka gång,
som nu om en liten stund, får jag se någon av dessa människor i ögonen
och förstå att inte heller min själ är ensam.
 Paulo Coelho
i Zahiren
 
För många av oss som skriver texter, oasett vilken form av texter det är, tror jag att en del av drivet finns i just detta - att förstå. Vi söker efter att förstå världen och vår omgivning. Vi vill förstå sammanhang och detaljer. Vi vill förstå andra människor och inte minst, förstå oss själva. Ibland är det först när jag skriver, som jag inser vad som pågår i mitt inre. Vad som är viktigt för mig just nu och vilka teman jag har i mitt liv. 
 
Jag skriver många olika sorters texter, använder mig av olika sorters språk och uttryck. Texterna används också i olika kontexter. Ändå ser jag ju hur vissa teman återkommer och hur de olika sammanhangernas texter berikar varandra. Andra saker upptäcker jag inte på egen hand. Det är först när andra kommenterar det jag skrivit eller talat om, som det blir tydligt. När jag väl lämnat ut en text är den inte längre enbart min. Läsaren och lyssnaren tar till sig det jag skapat utifrån sina egna erfarenheter och sitt eget sammanhang. Och något nytt uppstår. Något som, när jag får del av det, berikar också mig. Därför betyder det så mycket med respons. Vad väcker orden? Det är inte alltid som vi hör vad den andre säger. Ibland hör vi något helt annat. Andra gånger samspelar våra erfarenheter och vi blir bekräftade. Vi inser, som Paulo Coelhos författarjag att - inte heller min själ är ensam.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Paulo Coelho / Tankar om att blogga / Zahiren / relationer / tankar om att skriva