/ Allmänt / Vardagsprat /

Ett språk bortom orden

Ikväll känner mig glad och tacksam.
Jag har suttit mitt i en konsert
och fyllts av tonerna och orden.
De berörde mig och jag behövde det.
 
Musiken har ett eget språk,
som når bortanför det talade.
Och någonting händer
när röster och instrument möts.
 
När allt vävs samman
till en enda helhet,
sker något också inom oss
som lyssnande får ta emot.
 
En kommunikation uppstår
som får rummet att vibrera
och vi som lyssnar får vara med
och bära det som sker.
 
/Elisabet :)
Blogg / Konsert / Mor och dotter blogg / Musik / beröring