/ Allmänt / Vardagsprat /

Kvinnor

Idag tänker jag med tacksamhet på alla kloka, varma, starka, kämpande, älskande kvinnor som gått före mig och med mig. Kvinnor som jag själv mött och kvinnor jag inte känner. Alla dessa kvinnor som på olika sätt arbetat och arbetar för mänskliga rättigheter, för jämställdhet och allas lika värde. Tack!

Låt oss alla - oavsett kön - fortsätta att tillsammans värna ett samhälle där vi alla får plats, på lika villkor.
Idag är en dag då vi får sträcka våra händer mot varandra, för att stötta, turas om att bära och för att hjälpas åt! Tillsammans! 💕💕💕

/Elisabet :) 

8 mars / Blogg / Förebilder / Mor och dotter blogg / Vänskap / kvinnodagen / relationer