/ Allmänt / Vardagsprat /

Ett barns röst

Hur kan den värld som människan byggt åt sig vara så hård,
när människan i sig själv är så mjuk och sårbar?
Bob Hansson, poet
 
Kanske är det just för att vi är så sårbara som vi väljer att bygga hårda skal omkring oss. Kanske är det för att vi är rädda för vår egen sårbarhet, som vi inte vågar att visa oss som dem vi är.
 
I ett samhälle som blir alltmer fokuserat vid individens egna valmöjligheter och ansvar för att bygga sin egen framtid, breder ensamheten ut sig och med den en kyla mellan människor. Vi har idag en valrörelse som känns alltmer omänsklig. Våra politiker tävlar om vem som sätter tydligast gränser och ställer hårdast krav, istället för att tala om ett vi. Ingen tycks vilja se den möjlighet som finns genom de människor som haft styrkan och drivkraften att ta sig ända hit, i sökandet efter en framtid. Alltfler barn och ungdomar upplever att de inte passar in i de mallar som skolan vill placera dem i och möjligheten till alternativ är få. 
 
Det finns så många exempel som talar om den utsatthet många av oss tvingas leva i. När ska vi och våra politiker se att ensam inte är stark? Att vi är skapade till att leva i relationer och att vi alla behöver ett sammanhang och en tillhörighet? Ingen mår bra i en hård och kall värld. Alla mår bra av att få bidra och känna sig betydelsefull. Egentligen är det så oerhört enkelt. Varför fortsätter vi ett bygge som ingen mår bra av? Varför tillåter vi att människor utnyttjar varandra? Sagan om kejsarens nya kläder är tyvärr alltid lika aktuell. Kanske behövs ett barns röst för att vi ska se vad som sker? Någon som vågar säga det som alla egentligen ser - att kejsaren är naken. Kejsaren är naken och alla de fina orden om vackra byggen, slimmade organisationer och ny teknik är luftslott.
 
Kvar står människan, naken och sårbar. Också kejsaren behöver nära och ärliga relationer. Också kejsaren är just människa och vårt samhälle behöver byggas för just människor. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Bob Hansson, poet / Mor och dotter blogg / Människovärde / kejsarens nya kläder / politik / tankar om att vara människa / utsatthet / valrörelse 2018