/ Allmänt / Vardagsprat /

Glöm inte bort tänkandet

Du kan bara minnas det du har tänkt,
så se till att du har tid och ro att tänka.
 
Ofta ska saker ske så fort, från idé till handling, från en sak till en annan. Men den tid vi tror oss spara genom effektivitet riskerar vi att tappa i en annan ände. Det gäller inte minst inlärning och kunskap. För att det vi läser, eller är med om, ska bli till vår egen kunskap och erfarenhet, behöver det få landa och bottna i vårt eget jag. Tid att tänka och reflektera är många gånger viktigare än vi tror. Tid att bara låta tanken landa, utan att just då fundera över den är också viktig. Rådet att "sova på saken" är ofta mycket klokt. Det hjälper tanken att mogna, eller så inser vi att det vi först tänkte var en jättebra idé, i själva verket inte alls är det.
 
Insikter som är lättare att skriva och säga, än att leva efter. Så detta är en påminnelse till mig själv. Bara så att du som läser vet...
 
/Elisabet :)
Pedagogik / lärande / minnen / processer / tankar om lärande