/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Färgfabriken - Rum för uttryck

Igår promenerade yngsta dottern och jag i kvarteren kring Liljeholmskajen, som är en fascinerande miljö. Då passade vi också på att besöka Färgfabriken. En plats som ofta har fina utställningar, men som också är vörd att besöka för byggnadens egen skull. Just nu pågår flera utställningar. Vi fastnade både för de två som finns i den stora salen. De är Peter Hagdahls utställing Energ, massa, gravitation och Per Svenssons Alkemi - De allseende ögat.
 
Ett porträtt av dottern och mig. Betraktaren som blir en del av konstverket.
 
Som alltid fascineras jag av lokalerna i sig. Skuggor, ljussättning och vad installationerna gör med rummet.
 
 
 
 
Här stod vi länge. Ett konstverk som hela tiden förändras genom de bildspel som är en del av verket. Vi pratade mycket om vad konstnären Peter Hagdahl ville säga. Här fanns dagspolitiska händelser, olika trossammanhang och symboler representerade. Himmel och helvete. Allt i ett flöde, ett uttryck för hur de olika delarna relaterar till och påverkar varandra. 
 
Konstnären skriver själv om verket: ...en utblick från min horisont., mot världen. Den berör större skeenden och processer i världen, det fysiskt-materiella, det politiska, det sociala... Målningarna är framvuxna under ganska lång tid, det har tagit minst ett år att göra dem. Den tiden syns i bilderna, där jag låter spår finnas kvar av de första utkasten. 
 
Vi pratade om de där spåren, som syntes, men ändå inte. Ord och skisser skymtade då du stod i en särskild vinkel. Jag uppskattar konst som får mig att tänka och som äcker samtal. Samtal om vårt samhälle, vår miljö, våra relationer... 
 
Vad tycker du om, när du besöker en utställning? Vad vill du se och inte se?
 
/Elisabet :)
Blogg / Färgfabriken / Liljeholmen / Mor och dotter blogg / Per Svensson / Peter Hagdahl / utställning