/ Allmänt / Vardagsprat /

Förundran och förfäran

Mötet med naturen väcker hos många av oss en förundran. Förundran över allt det vackra i färger och former. Förundran över livet som föds och dör, över växter som sätter frön och ger nytt liv. Förundran över land, hav och himmel, över fågelsång och myror. Mötet med naturen ger perspektiv. Horisonten öppnar sig, skogen omsluter oss.
 
Mitt i allt detta bär många av oss också på en oro över hur vi människor har hanterat skapelsen och vad vår livsstil gör med det vi har fått att förvalta till kommande generationer. Förundran byts mot förfäran.

Men också i den situationen inbjuds vi att vara en del av de möjligheter som finns. Möjligheter av helande, återupprättelse och nytt liv. Den kristna tron bär på en påskberättelse, som visar oss på en väg genom livet och genom döden in i ett nytt liv. Förundran är trons livskraft.

/Elisabet :)

Blogg / Mor och dotter blogg / förfäran / förundran / klimat / skapelse / tro