/ Allmänt / Vardagsprat /

Inre kompass

Ensam är inte stark. Vi behöver alla få vara en del av ett sammanhang, där vi kan få stöd och hjälp när vi behöver det – men också få vara ett stöd och hjälp för andra.

För att hitta rätt i livet och hitta de sammanhang vi mår bra av, så behöver vi lära oss att använda vår inre kompass. Den som ger oss en känsla för vad som är okej och inte och vilka vägar som känns trygga att gå. Den inre kompassen har vi alla inom oss, men vi kan behöva lära känna den bättre. Nu och då behöver vi kalibrera kompassen, ställa in den så att kompassnålen visar rätt riktning. Ibland talar vi om det som etik och moral. Det kan låta tungt. Men det är redskap vi behöver som människor.

Jag tänker på bönen som ett redskap för att kalibrera min inre kompass. Både min egen personliga bön och de tillfällen då jag ber tillsammans med andra. Bön handlar framförallt om att umgås med Gud, att vara med Gud. Orden är inte de viktiga, även om det kan betyda mycket för oss att få formulera våra böner. Ett annat redsap är samtalet med människor jag litar på och har förtroende för. Vi möter ständigt nya saker i livet som vi behöver förhålla oss till. Frågor att ta ställning till. Vi är aldrig färdiga - och det är som det ska.

/Elisabet :)

Blogg / Mor och dotter blogg / bön / etik / inre kompass / sammanhang