/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Jobbig kunskap

Jobbig kunskap måste vi alltid bevaka
så att den inte försvinner.
Sofia Camnerin,
Teolog och författare
 
Jag hörde orden i ett samtal ikväll och de fastnade hos mig, helt enkelt för att jag känner hur sanna de är. När vi arbetar med svåra frågor, om det handlar om det personliga planet eller om sådant som sker i ett samhälle, så är det jobbigt. Det kräver något av oss och när vi är färdiga så vill vi gärna lägga det åt sidan. Känna att nu är det gjort. Men historien säger oss att ingenting någonsin är självklart. De sista månaderna har några av de sista överlevarna från förintelsen gång på gång påmint oss om att det kan hända igen, om vi inte ser upp. Ta inte demokratin för given. Också diktatorer kan komma till makten genom demokratiska val, för att sedan förändra ett samhälle i grunden. 
 
Också våra egna tunga erfarenheter kan väckas till liv genom saker vi möter senare. Något som sker som väcker de gamla reaktionerna till liv. Men om vi kan se klart vad som är vad och vad som är mitt - då behöver vi inte bli ett offer på nytt, utan kan bemöta det som sker på ett helt annat sätt. Som vuxna, i stället för som ett maktlöst barn. Jobbig kunskap måste vi alltid bevaka så att den inte försvinner. Bevara och förvalta kunskapen på ett klokt sätt.
 
/Elisabet :) 
Blogg / Livets insida, samhälle / Mor och dotter blogg / Sofia Camnerin / erfarenhet / kunskap