/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Ny FN-dag idag

FN har valt att från och med i år uppmärksamma dem som blir drabbade av våld och förföljelse för sin tro, genom en minnesdag 22 augusti. Och det behövs. Runt om i världen är det många som inte känner att de fritt kan utöva sin tro. En del förföljs och drabbas både psykiskt och fysiskt. Det handlar om miljontals människor i vår värld. Den mest utsatta gruppen är kristna. Men i vissa delar av världen är det muslimer som är den mest utsatta gruppen. Många mindre religiösa grupper är utsatta. Enligt Pew Research Center har regeringars begränsning av religiösa rättigheter ökat de senaste tio åren, framför allt vad gäller att favorisera vissa religioner och stifta lagar som stryper friheten för andra. Detta enligt en rapport nu i juli.
 
Vi lever i ett land där vi knappast kan säga att religiösa förföljs. Ändå ifrågasätts ofta människors tro. Det talas allt oftare om religionsfrihet som rätten att inte tro, snarare än som rätten att tro. Samtidigt ser vi en längtan efter att de existentiella frågorna ska få ett större utrymme. Människor behöver ett språk för att tala om de djupare frågorna i livet. De som handlar om mening och tillhörighet.
 
Tänk om den här dagen skulle kunna göra att frågorna om religionsfrihet lyfts på ett nytt sätt. Tänk om det kunde hjälpa oss till en större förståelse för olika människors tro och religiösa uttryck. Låt oss minnas dem som fått dö för sin tro och arbeta för en värld där ingen förtrycker någon annan. En värld där olika uttryck, olika kulturer och traditioner kan leva sida vid sida och berika varandra.
 
/Elisabet :)
Blogg / FN / Mor och dotter blogg / minnsdag för religiöst förföljda / religionsfrihet