/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Plastigt

På Röhsska muséet i Göteborg pågår just nu en utställning om plast. Ocean plastics, visas fram till 5 januari. Det är deseigners som arbetar tvärvetenskapligt för att ge sina svar på hur vi ska hantera det enorma problem som plasten utgör i våra hav. År 2050 beräknas det finnas mer plast än fiskar i våra hav. (!) Häromdagen läste jag att plasten inte bara finns i haven och på land. Forskar konstaterar att även regnet innehåller plast. (!) Vilken egentligen inte är så konstigt, eftersom allt tillhör samma kretslopp. Men visst är det skrämmande!?
 
Utställningen tar upp frågan kring hur vi ska hanter de enorma mängder plast som finns i havet. De resonerar kring hur vi både kan rensa upp i haven, hur plasten ska kunna återvinnas och hur andra ämnen ska kunna ersätta plast i exempelvis emballage.
 
På bilden syns en optimistjolle gjord av båtbyggare på Chalmers Tekniska Högskola. Under våren 2018 samlade volontärer in plast från svenska kuster. Plast som sedan blev byggmaterialet i båten som fått namnet OPTIMIST FÖR HAVET. De jollar som tillverkats i projektet har sedan används, bland annat i seglarskolor, för att på så sätt också uppmuntra till samtal kring miljö, plast och hållbarhet, bland unga människor.
 
Vetenskapshistorikerna Donna Haraways utmanar oss att "vistas med problemet". Hon menar att det inte är rimligt att bara förbjuda plast. Vi måste lära oss att hantera plastanvändningen. Det måste ske inom slutna system, så att den plast som finns och den som tillverkas, återanvänds. Också avfall har ett värde.
 
Stol och pall tillverkade av återvunnet material från havet, som rep och plastpåsar.
 
Margarita Talep har uppfunnit ett sätt att tillverka förpackningar av agar, som utvinns genom att koka röda alger. Färgen kommer från fukt och grönsaker. Beroende på mångden av agar, vatten och värme som används i tillverkningsprocessen kan förpackningarna bli styva eller mjuka. På sommaren tar det upp till två månader att kompostera materialet och på vintern fyra månader.
 
Jag tänker att det är precis så här samhället behöver hantera de stora frågorna kring miljö och klimat, - genom tvärvetenskapligt arbete och genom att låta olika grupper i samhället samarbeta. Som här, där kulturen, skolvärlden, forskare och designers tillsammans och var och en utifrån sitt kompetensområde bidrar till både kunskap och förståelse också hos allmänheten. Vi är alla berörda och kan alla vara med och påverka på olika sätt. Inte minst som konsumenter.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Ocean plastics / Röhsska muséet / klimat / konsumtion / kunskap / miljö / miljöförstöring / plast