/ Allmänt / Vardagsprat /

Ett rum

Jag tror att vi alla behöver ett rum,
där våra egna uttryck får plats.
Där vi får finnas i det vi mår bra av.
 
En del av oss söker kreativiteten,
andra kontemplationen,
eller den kroppsliga aktiviteten.
 
 Somliga av oss behöver få vara där
ensamma, helt på våra egna villkor,
andra behöver sällskap.
 
Någon söker vilan i det välbekanta,
medan andra behöver utmaningen
i det nya och obekanta.
 
 Våra behov kan se helt olika ut,
eller likna varandras.
Ibland ändras de, från en stund till en annan.
 
Hur ser det rum ut
som du behöver just nu?
Och var kan du hitta det?
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / att hitta sig själv / personligheter / rum / språk / uttryck