/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Tillsammanshet

Lita på vårt professionella omdöme.Tro inte att allt kan mätas.
Tro på att det finns kloka, tänkande människor hela vägen ut i samhället
och uppmuntra nya vägar för att öka omdöme och kunskap.
 
Det kan kännas svårt idag.
Men att inte tro på omdömet är att 
inte tro på människan.
Jonna Bornemark

Vi är många som har både lyssnat och läst Jonna Bornemarks tal i samband med Riksdagens öppnande i september 2019. Talet publicerades i sin helhet i DN för några dagar sedan. Utifrån sitt perspektv som filosof, lyckas hon sätta fingret på krafter och idéer som idag styr vårt tänkande och vilka konsekvenser det får i vårt samhälle både på ett individuellt plan och ett gemensamt. Hennes grundtanke, som hon ofta återkommer till, är vikten av att förstå att allting inte kan mätas.
 
Citaten jag plockat ovan handlar om synen på professionalitet, om förtroendet för yrkeskåren och individens kunskap. Jag känner igen det hon skriver om, både i min egen yrkesroll och i mötet med andra yrkeskategorier. Människor ges inte möjlighet att utföra det jobb de önskar. Många gånger handlar det om orealistiska förväntningar. Den adminstrativa bördan har länge ökat. Allt ska dokumenteras. Till slut finns det inte längre plats för kärnverksamheten. Tiden räcker inte till, något som skapar en etisk stress hos många, inte minst hos människor som arbetar med människor.
 
Vi lever i en tid, där vi å ena sidan efterfrågar kompetens men å andra sidan förväntar oss att alla ska klara allt. Specialisten ska också vara adminstratör. Och adminstratören kan väl också gå in och göra specialistens uppgifter?
 
Samtidigt är det ibland som att vi inte alls vågar lita på vårt eget omdöme och vår egen livserfarenhet. Det är som att vi tappar förmågan att vara medmänniskor och finnas till för varandra. Vi förväntar oss att samhällets experter ska vara stödet i livet, det som tidigare utgjordes av grannar, vänner och familj.
 
Tänk om vi kunde bryta det här mönstret? Bryta den ensamhet som breder ut sig, genom att skapa platser och sammanhang där människor kan mötas. Skapa platser för tillsammanshet. Platser där vi både får bidra med det vi är och har, av både yrkeskomptens och livserfarenhet. Platser där allt inte behöver eller ska mätas och där vi kan öva oss i gott omdöme. Platser där vi tror på människan.
 
/Elisabet :)
Blogg / Jonna Bornemark / Mor och dotter blogg / citat / medmänniska / omdöme / professionalitet / tillsammanshet
#1 / / Anonym:

Tillsammanshet är ett bra ord. /Marie

Svar: Visst är det!? Jag tycker verkligen om det!
/Elisabet :)
Morochdotters