/ Allmänt / Vardagsprat /

Rätt och fel

Att jag har rätt
behöver inte betyda
att du har fel.
 
Många gånger har två parter helt olika bilder av vad som har hänt när en konflikt uppstått. När vi pratar om gemensamma minnen är det sällan vi minns samma saker, detta oavsett om vi är oense eller inte. Det är som den klassiska berättelsen om tre personer med ögonbindel, som alla ska beskriva samme elefant, men som placeras på olika sidor om djuret. Den ene beskriver de långa och hårda betarna, den andre ett kraftigt ben och den tredje en liten svans högt upp på djuret. Vi kan ha varit med om samma händelse, vuxit upp i samma familj och ändå ha helt olika upplevelser.
 
Därför mår all konflikthantering, alla försoningsprocesser, bra av att börja med att var och en får berätta sin bild av vad som hänt. Och det behöver finnas ro hos båda parter att verkligen lyssna till den andre. Det svåra uppstår, när den som vi vill föronas med inte är tillgänglig eller inte har möjlighet att ge oss det utrymmet. 
 
Minnen förändras med tiden, på gott och ont. Vissa delar förstärks, andra påverkas av senare erfarenheter. Många gånger är detta en bra sak. Gamla, dåliga minnen, kan få ersättas med nya, fina minnen. Men ibland cementeras sådant, som skulle må bra av att få lyftas fram i ett nytt ljus.
 
/Elisabet :)
Blogg / Konflikt / Mor och dotter blogg / att vårda en relation / försoning / försoningsprocess / relationer / rätt och fel