/ Allmänt / Vardagsprat /

Maktlös

Det finns perioder i livet då vi kan känna oss maktlösa. Maktlösa inför en situation vi inte kan kontrollera. Maktlösa inför livet självt, när det inte blir som vi har tänkt oss. Maktlösa inför att livets olika delar inte tycks passa i varandra.
 
För en del av oss blir reaktionen att kämpa ännu mer. Kämpa så att det knyter sig för oss. För andra är det lätt att känna självömkan, eller rent av bli bitter. För många är det frestande att fly. Fly in i arbete, media, underhållning, shopping - det finns en uppsjö av alternativ. 
 
Men många av oss har fått uppleva att det enda konstruktiva sättet att möta maktlösheten är att dela den med andra. När vi delar vår oro och vår ofullkomlighet så händer något. När någon berättar hur det är bryts ensamheten. Vi känner igen oss i varandras berättelser och på något märkligt sätt har inte maktlösheten samma makt längre. Det är inte säkert att själva situationen har förändrats, men det händer något annat. Vi är inte ensamma. Så istället för att fly, eller gömma oss i vår egen självömkan, behöver vi modet att söka oss till andra. Där, i mötet, kan ett helande ske. När vi tillsammans vågar se på livet och oss själva som det är och vara närvarande i det tillsammans, utan filter, då förlorar maktlösheten sitt grepp.
 
/Elisabet :)
Blogg / Delad börda / Gemenskap / Mor och dotter blogg / ensamhet / maktlöshet