/ Allmänt / Vardagsprat /

Tomma ord

Det är svårt med ord. Samma ord kan få så olika betydelse, beroende på var de används och hur. Ibland tolkar vi dem olika. Men också när vi tror att vi tolkar dem relativt lika, kan de ändå betyda olika saker beroende på om vi fyller dem med ett innehåll eller inte. Eller snarare om vi lyckas omvandla dem i praktiken, eller om orden stannar vid att vara vackra formuleringar.
 
Idag är det många företag och organisationer som använder sig av värdeladdade ord. Det kan vara ett bra sätt att arbeta, om det tas på allvar, men risken finns att det blir kontaproduktivt. För vad händer om inte omgivningen, eller ens medarbetarna, uppfattar att företaget uppfyller det de säger sig vilja göra? Det är en enorm skillnad om agerandet kommer först eller om orden istället helt enkelt beskriver det som sker. Ännu mer om orden sägs av någon som ser på sammanhanget med ett perspektiv utifrån.
 
Det kan vara en knepig balans mellan att sätta upp visioner och målbilder och att faktiskt arbeta konkret med att skapa den miljö och det sammanhang som eftersträvas. Hur vi använder ord är viktigt, för ord kan både riva barriärer och skapa dem. Ord kan skapa tillit, men också göra oss förvirrade. Som när vår mun säger en sak och vårt kroppsspråk ett annat.
 
När jag tittar tillbaka i min bloggtexter inser jag att jag ofta skriver om orden. Här är några av dem:
Så frön av glädje
Mina ord föds ur dina
Äkthet
Ord är bara ord och samtidigt så mycket mer
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / menar vi vad vi säger? / ord / tomma ord / värderingar