/ Allmänt / Vardagsprat /

Som ekrar i ett hjul

Ofta rullar livet bara på.
Vi finns där, mitt i allt
och inser inte alltid
hur många olika beröringspunkter
vi har till människor omkring oss.
Som ekrar i ett hjul.
Varje eker behövs för att ge hjulet rätt balans.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / att vara människa / beröringspunkter / relationer