/ Allmänt / Skapa /

Behovet av många språk

Livet blir så mycket fattigare när vi inte kan uttrycka oss. Alla som någon gång har levt en period i ett land utan att riktigt kunna behärska språket vet hur handikappande det är. När det välbekanta, trygga språket saknas är det som om hela ens personlighet förändras. Eller snarare, den får svårt att komma till sin rätt. Det är som att vi saknar delar av vår färgpalett.
 
För många av oss kan det vara lika handikappande om vi förväntas klara oss med enbart det talade språket. Vår palett är ju så mycket större än så. 
 
Det finns oändligt många fler språk än de talade. Kroppsspråket använder vi oss alla av. Mer eller mindre omedvetna gester, kroppshållning, blickar och miner förmedlar det vi vill säga. Förstärker de talade orden, eller motsäger dem. Samma sak med rösten och tonläget.
 
Vi använder oss av olika sätt att prata, beroende på med vem vi pratar och i vilket sammanhang vi finns.
 
Musiken har sina språk, ofta starkt förknippade med känslor. Musiken som både kan vara ordlös, eller kopplad till ett talat, eller snarare sjunget, språk. Här finns rytmen som samspelar med kroppens puls. ett fysiskt språk.
 
Men där finns oändligt många fler språk ändå. Ordlösa språk, som i målandet och skapandet i lera, garn, tyg, trä och alla andra material. Många gånger kan skapandet hjälpa oss att nå skikt inom oss själva som vi annars inte har tillgång till. Färger och former väcker saker inom oss. Det som kommer ut, måste inte alltid tolkas, utan kan få vara som det är. Många av oss kan känna att det ordlösa språket är befriande, mindre kravfyllt.
 
För andra kan det kännas tvärtom. Att kreativitet och skapande kopplas ihop med prestation, istället för att bara vara andra uttryckssätt. Det kreativa uttrycket hjälper oss att förstå oss själva och andra. Att upptäcka och använda vår kreativitet och möjligheten att skapa borde  vara lika självklart i skolan som att lära sig att läsa och skriva. Därför blir jag orolig när jag hör att många vill dra ner på de kreativa ämnena i skolan. Jag tror ju att de behövs.
 
Och jag tror att också vi vuxna behöver kreativa platser där vi kan leka. Platser där vi kan släppa loss och pröva oss fram, utan att behöva prestera. Där processen är det viktiga, inte resultatet. Då kan något viktigt också ske inom andra områden i livet där vi måste vara mer kontrollerande och disciplinerade. Platser där vi faktiskt måste prestera. Jag är övertygad om att ju fler språk vi har i vår palett, desto mer utvecklas också de talade språk vi bär med oss. Det är en fråga om jämvikt och det handlar om vår existentiella hälsa.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Skapande / kreativitet / lekplatser / lekutrymme / språk