/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Djuplek och dagdrömmar

Jag samlar på ord. Välbekanta ord. Nya ord. Utmanande ord. Ord som får mig att tänka och känna. Igår mötte jag ett nytt ord i en artikel i DN, som handlade om vikten av att ta paus. Språkvetaren och vetenskapsjournalisten Patrik Hadenius intervjuas efter att ha skrivet boken "Paus". Han använder ordet "djuplek", en översättning av engelskans "deep play". 
 
För Hadeius är pauser inte något passivt, som att slappa i hängmattan, utan något som bryter av mot jobbet, som att måla, snickra, sjunga i kör eller vandra i naturen. Djuplek handlar om en sysselsättning som ofta är en utmaning, som kräver något av oss. Och det fascinerande är att när vi gör något sådant på fritiden spiller det över på det vi gör på jobbet. Vi blir kreativa även där.
 
Djuplek - jag gillar det ordet, eftersom jag tror på lekens betydelse i alla åldrar. I lekfullheten och kreativiteten skapas andra språk, som behövs för att nå sådant som inte vårt vanliga språk räcker till för. Skikt som rör både det inre livet och det yttre.
 
I samma artikel talar Stina Bäckström, doktor i filosofi och lektor på Södertörns högskola, om att inte fylla alla pauser med aktiviteter, om vikten av passivitet - att inte göra något alls. Vi behöver skapa utrymme för att saker ska kunna komma till oss. Utrymme för att kunna bli berörda. Ett slags passivitet kan kopplas till ordet passion. Orden kommer ur samma rot i latinet. Det handlar om att man själv inte är den som rör, utan att man blir berörd. Och hon lyfter fram dagdrömmandet som kommer när vi släpper kontrollen över våra tankar och låter dem röra sig fritt. Då uppstår ofta mycket känslor, vilket gör att vi plötsligt upptäcker vad det är som griper tag  oss, berör oss. Då händer det något med oss.
 
Jag tror att jag idag ska ägna mig åt lite djuplek och dagdrömmar. Låta kreativiteten få ta plats. Ibland gör vi det så komplicerat. Men att djupleka och dagdrömma på jobbet kan till exempel vara att i arbetslaget tillåta sig att "spåna fritt" ibland. Att drömma tillsammans och därmed öppna dörren till kreativiteten och lekfullheten.

/Elisabet :)
Blogg / Insidan DN / Mor och dotter blogg / Patrik Hadenius / Stina Bäckström / dagdrömmar / djuplek / passion / passivitet / paus