/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

När skulden inte är vår

Du som är sanning och liv
du ser - du känner mig.
 
Jag blev offer
skuldbelagd
och tog på mig skulden.
 
Inför dig lyfter jag av
den skuld som inte var min
och tar avstånd från den.
 
Du är min domare
och vet allt.
 
I ditt ljus
klarnar sammanhangen
och sanningen gör mig fri.
 
Att du delar smärtan
ger mitt hjärta tröst
och i kärlekens blick
börjar såren läkas
 
Margareta Melin,
i sin bok
Förlåta och bevara sitt hjärta
 
Jag har de senaste dagarna arbetat med en text om skuld, förlåtelse, försoning och nåd. I sökandet efter att formulera mina tankar hittade jag den här fina texten av Margareta Melin. Hon kallar den för en "omvänd syndabekännelse". Eftersom jag tror på kraften i symbolhandlingar och riter, så tror jag att det här är en text som många skulle kunna behöva.
 
Alltför många människor tar på sig skuld som inte alls är deras. Den ges till dem, av föräldrar eller andra vuxna, som projekterar sina egna problem på sina barn. Den ges till dem av arbetskamrater som inte håller isär gränser. Den ges till dem av barn, som inte vill bli vuxna. Den ges till dem av en omvärld, som inte vill eller orkar ta ansvar.
 
Men vi behöver vara tydliga med vad som är vårt och vad som är andras. Ibland kan vi behöva hjälp för att kunna se det. Det finns perioder när vi kan behöva ta ansvar för någons annans skuld, men då ska vi veta att det är det vi gör och inte bära bördan för lång tid.
 
/Elisabet :)
Blogg / Margareta Melin / Mor och dotter blogg / citat / förlåtelse / omvänd syndabekännelse / skuld