/ Allmänt / Vardagsprat /

En dag för tacksamhet

Idag känns det som att snart sagt alla dagar är en dag då något ska uppmärksammas. Almanackan fylls på med allt från "rocka sockornas dag" till "kladdkakans dag". Men långt innan den sortens dagar dök upp hade alla söndagar namn, enligt kyrkoåret. I mitten av oktober firas sedan lång tid tillbaka Tacksägelsedagen i kyrkorna. En fantastisk dag att uppmärksamma och den firas idag.
 
Tacksägelsedagen kommer när skörden är bärgad och frukterna tagits om hand. Den kommer när skogens bär hunnit plockats, men då det ännu går att hitta svamp. 
 
Det är en dag då vi får anledning att se på allt som naturen ger och allt vackert som finns där. Men det är också en dag då vi påminns om att vara tacksamma för annat som livet ger oss. Tacksamhet för vänner och familj. Tacksamhet för det som finns i vår vardag och som vi uppskattar.
 
Visst har många av oss sådant som vi brottas med i livet. Vi har kanske inte alltid allt vi skulle önska. Men vi har ofta en hel del, kanske mer än vi ser, då vi ofta tar somligt för givet.
 
Tacksägelsedagen är en påminnelse om att faktiskt också rikta vårt tack till någon. Att säga de där orden till människor i vår närhet, som vi kanske tänker - men inte alltid säger.
 
Att tacka någon för att den finns där för oss betyder mycket, både för den som får höra det och för den som säger det. Det händer något när vi uttalar det där lilla, men så värdefulla ordet tack.
 
Att också känna tacksamhet för sådant som att ha någonstans att bo, ett arbete, ett sammanhang - gör något viktigt med oss. 
 
Just nu har jag själv mycket att vara tacksam över. Jag är tacksam över min familj, vänner, ett arbete jag tycker om. Jag är också tacksam över att jag är på väg att tillfriskna från stressyndrom, även om jag kan känna en frustration över att det tar så lång tid. Tacksamheten hjälper mig att få en balans i livet och att fokusera på det som jag mår bra av. Det hjälper mig att prioritera och att rikta blicken åt rätt håll. Vad är du tacksam över?
 
Tacksamhet är något jag skriver om nu och då, eftersom det är så viktigt för mig samtidigt som jag inser att jag behöver påminna mig själv om det ibland... Här är ett par av de texterna:
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / glädje / tacksamhet