/ Allmänt / Vardagsprat /

Hur ser du på mig?

Det är viktigt hur vi uppfattas i någon annans blick.
Det är viktigt att folk inte ser ner på mig. Men jag

upptäckte snabbt att folk inte ser mig som en tiggare
utan som en säljare. När jag se började skriva i tidningen
blev det änu lättare, då kom jag över tröskeln. Då släppte allting.
Kjell Johansson,
i tidningen Situation Stockholm, #265
 
Jag läser berättelserna om säljarna och vad arbetet med tidningen har betytt för dem. Hur många som genom åren kunnat förändra sitt liv drastiskt genom det arbete och den inkomst som tidningen ger. Berättelser om hur mötet med köparna och läsarna är en stor del av förändringen. Hur vi ser på varandra och bemöter varandra spelar all roll. Att känna sig inkluderad eller utanför gör all skillnad.
 
Jag kan inte låta bli att tänka på det när vi sitter där på pendeln och tunnelbanan med telefonen i handen och scrollar. Det kan tyckas som enklast att gömma sig i sitt eget och stänga ute allt runtomkring oss. Jag gör det själv, inte minst när det är rusningstrafik och vi kommer varandra nära där vi trängs på samma lilla yta. Men om vi alltid gör det, tror jag att vi förlorar något väsentligt. När vi förlorar ögonkontakten, förlorar vi också något mer. Vi förlorar möjligheten att ge varandra liv. Förlorar möjligheten att se på varandra med goda ögon. Och goda ögon kan göra all skillnad för hur dagen startar eller avslutas. Blickar kan tala. Låt dem tala gott om dem vi möter. Jag vet själv hur mycket en varm och leende blick betyder för min dag.
 
När jag lägger ifrån mig tidningen tänker jag på hur den gör skillnad, inte bara för dem som gör den och säljer den. Den gör skillnad också för den som köper och framförallt för den som läser tidningen. Möten med andra människor förändrar. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Situation Stockholm / blickar / relationer / seende