/ Allmänt / Vardagsprat /

Ranka eller länka

Två helt olika sätt att förhålla sig till varandra på är att ranka eller att länka. Att jämföra och tävla eller att knyta an till varandra och bygga relationer. Båda sätten finns nedlagt i oss. För vem av oss har inte någon gång ägnat oss åt att jämföra oss själva med andra? Vi dömer och bedömer. Placerar varandra och oss själva i olika fack. Ibland drabbar dömandet oss själva hårdast, andra gånger är det andra som vi trycker ner med våra tankar, ord och handlingar.
 
Ett helt annat sätt att relatera är att länka till varandra, genom att bygga relationer. Att samarbeta istället för att tävla och att lyfta varandra istället för att klättra på någon annan på vår väg uppåt. Det kan låta så självklart när en skriver ner det eller talar om det. Men när vi befinner oss i en situation där vi inte är överens, eller har svårt för den andre personens sätt att agera, så är det lätt att säga ord som trycker ner, direkt till den det berör eller till någon i omgivningen. Ord som förminskar den andre. Ofta räcker det med att tänka orden för att de ska påverka oss och hur vi bemöter den andre. Det vi tänker syns i vårt kroppsspråk och hörs i vårt tonfall. Det påverkar hur andra omkring oss i sin tur bemöter personen ifråga nästa gång de ses.
 
Ibland behöver vi påminna oss om det självklara att allt det vi gör påverkar. Ofta mer än vi tror.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / ordens betydelse / ranka eller länka / relationer / tankar om livet