/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Se och lyssna med hjärtat

När Räven och Lille prinsen sa adjö till varandra
berättade Räven sin hemlighet för Lille prinsen.
"Den är mycket enkel:
det är bara hjärtat som kan se ordentligt.
Det viktigaste är osynligt för ögonen."
 
Antoine de Saint-Exupéry
 
Det finns tillfällen då det kan vara bra att inte förlita sig på de vanliga sinnesorganen. Ibland är det bra att blunda, för att verkligen kunna höra vad som sägs. Eller hålla för öronen för att verkligen kunna se. Helt enkelt för att det sinne som då får ett särskilt fokus skärps och nya nyanser och andra toner framträder. Oftare än vi också gör, kan det vara värt att både se och lyssna med hjärtat. Att låta hjärnan och de snabba slutledningsförmågorna vila, för att låta hjärtats långsammare process få utrymme.
 
Under min period av hjärntrötthet har jag ibland varit tvungen att stänga av och minska sinnesintrycken genom att avskärma vissa sinnen. Som att anända öronproppar för att kunna åka i lokaltrafiken, eller blunda, för att orka lyssna. Att tvingas till det är inget vidare, men det har faktiskt hjälpt mig att förstå mer om hur jag tar in det som kommuniceras omkring mig. Det hjälper mig att förstå en del av de verktyg jag sedan länge använt mig av i mitt arbete. Det är verkligen spännande med kommunikation och intressant hur mycket av vår kommunikation som sker utan ord.
 
Att se och lyssna med hjärtat, tänker jag också står för något annat. Det står för att försöka ta in det den andre vill visa oss, utan att vara för snabba att tolka och lägga vårt egna raster av erfarenheter och förförståelse på den andres berättelse. För att kunna lyssna på det sättet, behöver vi ställa frågor, för att se om vi har förstått rätt. Vi behöver be den andre att bekräfta det vi hört, eller förklara och förtydliga ytterligare. Ett sådant samtal tar lite längre tid. Men det ger så mycket mer.
 
/Elisabet :)
 
Bilderna är från Pilane skulpturpark i somras. Det översta konstverket heter The Vulture, skapad av Johan Cretens. Den undre heter Pool, av Tony Cragg.
Antoine de Saint-Exupéry / Blogg / Lille prinsen / Mor och dotter blogg / hjärntrötthet / kommunikation / sinnen / stressyndrom