/ Allmänt / Vardagsprat /

Alla nycklar passar inte

Vi behöver dem
- nycklarna - för att öppna
de låsta rummen.
 
Nycklarna och koderna för att komma in i olika sammanhang, kan ibland vara svåra att greppa. För den som är uppvuxen med dem är de en självklarhet. Den nytillkomne måste få hjälp att förstå hur de fungerar. Koderna i en gemenskap, de outtalade reglerna, är allt det som skapar förutsättningar för kommunikation och tillhörighet. För den som finns mitt uppe i det, kan det vara så självklart att hen inte ens uppfattar att de finns där. Den som är ny kommer med en helt annan blick. Den nytillkomne kan se det vackra i det som fungerar, men ser också lättare det som skaver.
 
Trots att vi bor i samma land och i samma stad, talar vi inte alltid samma språk. Det är inte så konstigt att vi ibland talar förbi varandra, när våra erfarenheter och våra tolkningsnycklar ser helt olika ut. Alla nycklar passar inte i alla nyckelhål.
 
/Elisabet :) 
Bloggare / Mor och dotter blogg / koder / nycklar / tankar om livet / tolkningsföreträde