/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Överkonsumtion

Earth provides enough
to satisfy every man's needs,
but not every man's greed.
Mahatma Gandhi
 
Förra året skrevs svarta rubriker den 29 juli - då hade vi tillsammans konsumerat jordens resurser för förra året. Tiden därefter levde vi på lånade resurser. I Sverige inträffade den dagen redan den 3 april 2019. I vår del av världen lever vi som om vi har fyra jordklot att tillgå. Vårt sätt att konsumera, vår livsstil, får stora konsekvenser. Det leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till juli sedan 1970-talets början. (Datum och fakta hämtat från WWF:s pressmeddelande den 29 juli 2019.)
 
Jag har faktiskt inte sett att det skrivits något om detta i år och började leta på nätet efter artiklar. Kanske har jag inte varit uppmärksam? Kanske har det försvunnit i den pandemi vi befinner oss mitt i? Ja, med försvunnit menar jag förstås i nyhetsrapporteringen. För det är knappast våra konsumtionsvanor som förändrats. Eller? På Earth overshoot day's egen hemsida läser jag att för första gången har datumet förflyttats åt rätt håll. Enligt årets beräkningar kommer det datumet att inträffa den 22 augusti i år. Orsaken är förstås den pandemi som världen brottas med och som fått stora delar av världens samhälle att mer eller mindre stänga ner under längre perioder.
 
Det är ändå intressant, eftersom det visar på att det är möjligt att påverka klimatförändringarna drastiskt, genom drastiska åtgärder. Återstår att se vad det innebär fortsättningsvis, när allt ska dra igång. Visst har det pratats om att prioritera grön omställning när så många resurser nu behöver satsas, i form av statliga bidrag. Frågan är bara vilka röster som ropar högst och vilka beslut som kommer att fattas. Frågan är också om vi som enskilda individer är beredda att ställa om vår egen konsumtion, leva enklare och förbruka mindre? På allvar. Är jag det? Är du?
 
/Elisabet :)
Blogg / Earth overshoot day / Mor och dotter blogg / klimatavtryck / konsumtion