/ Allmänt / Vardagsprat /

Att avstå, till förmån för något annat

Idag är det askonsdag, den dag som inleder den kristna fastan innan påsk. En period som också kallas för "Kärkens väg". Fastan handlar om att avstå från något, för att ge utrymme för annat. Från att ha varit en i stort sett bortglömd tradition i kristenheten i vår del av världen, har fastan blivit alltmer uppmärksammad igen. Jag tror att vi är många som känner att den behövs. Det finns ett behov av att regelbundet få stanna upp och tänka till kring våra liv. Det finns behov av en motkultur ett samhälle som vill få oss att tro att vi blir lyckligare av att konsumera. Och att konsumtionen är en belöning som "vi är värda". Som om vårt värde skulle höra ihop med det!
 
Det är en period då vi uppmuntras att fundera över hur vi prioriterar i våra liv. Vad upptar min tid? Vad känner jag verkligen är viktigt i mitt liv? Vad ger mig glädje och energi? 

För många handlar fastan om att leva enklare. Att välja en enkel kost, kanske undvika kött och äta upp sådant som finns i skåp och frys. Andra väljer att köpfasta och bara köpa det allra mest nödvändiga. En del fastar genom att inte använda sociala medier och inte titta på film och TV. De pengar som sparas skänks till något socialt projekt och tiden används istället för att sköta om relationer. Relationer till familj, vänner och relationen till Gud. En tid att prioritera sitt inre liv.

Avstå från något - till förmån för något annat. Det som verkligen känns viktigt att prioritera. Kan det vara något? Hur skulle i så fall din fasta se ut? Vad vill du ska få mer plats i ditt liv? Och vad vill du lämna, eller avstå ifrån, kanske bara under en period eller för alltid? 

 
/Elisabet :)
Askonsdag / Blogg / Mor och dotter blogg / fasta