/ Allmänt / Boktips /

Doña Maria - Kvinnor i vitt

De strider som utkämpas av nationer
är kraftlösa bara när de saknar stöd i kvinnornas hjärtan.
Men när kvinnorna berörs och erbjuder hjälp, när kvinnor,
som av naturen är lugna och kontrollerande,
ger uppmuntran och applåder, när ärbara och bildade kvinnor
hedrar strävan med sin ljuva kärlek, då är den oövervinnerlig.
 
José Martí
 
Jag har läst ännu en bok av Cecila Samartin, som berör. Doña Maria - Kvinnor i vitt, är en fiktiv berättelse inspirerad av Damas de Blanco. 
 
Den 18 mars 2003 greps sjuttiofem kubanska författare, människorättsaktivister, artister och bibliotekarier som ägnat sig åt fredliga aktioner för mänskliga rättigheter för kubaner. I april hölls tre dagar av rättegångar och de sjuttiofem dömdes till mellan sex till tjugoåtta års fängelse. Hustrur, döttrar och systrar till de dömda började samlas för att protestera mot fängslandet av deras anhöriga, klädda i vitt och med blomor i händerna. De vägrade rätta sig efter statens krav om att sluta och straffades för det genom misshandel, fängslanden, och vandaliserade hem.
 
Cecilia Samartins berättelse handlar om hur det är att leva i ett land där du inte vet på vems sida din granne, eller rent av familjemedlem, står. Ett land där det är vanligt med avlyssning i de privata hemmen och där människor spionerar på varandra. Ett land där alla tvingas anpassa sig, på olika sätt, till det system som råder och hitta sätt att överleva.
 
År 2005 tilldelades Kvinnor i vitt Sacharovpriset för tankefrihet av Europaparlamentet och det är nu inte längre bara kvinnor som tågar tillsammans. Först 2013 fick Berta Soler, ledare för dissendentgruppen, tillåtelse att lämna landet för att hämta priset. Arbetet har fortsatt och förföljelserna likaså, även efter det.
 
Doña Maria - Kvinnor i vitt, är en bok som berör på många sätt och som väcker många, inte helt enkla, frågor.
 
Här hittar du ytterligare inlägg där jag skrivit om Cecilia Samrtins böcker:
Drömhjärta
Senior Peregrino
 
 
/Elisabet :)

Blogg / Cecilia Samartin / Doña Maria - kvinnor i vitt / bokrecension / mor och dotters blogg