/ Allmänt /

En känsla för det heliga

Om vi ska växa och frodas som människor
måste vi återvinna känslan för det heliga
- och helande - och ge själen plats i våra liv.
Patricia Tudor-Sandahl
i boken "Din egen väg"
 
Det finns sådant som är svårt att beskriva med ord. Orden räcker liksom inte till. Ändå måste vi försöka, för att det näst intill obeskrivbara ska kunna bli mer verkligt och tydligt för oss. Men samtidigt som vi försöker formulera oss, behöver vi också vara varliga med orden, så att vi inte pratar sönder viktiga upplevelser.
 
Att beskriva det som är heligt är inte enkelt. Heligt är något som är så viktigt för oss att vi vill sätta det åt sidan, för att skydda det. Många av oss möter det heliga i naturen. För mig hör helighet ihop med andlighet. Det är en djupdimension i livet som å ena sidan är något speciellt, men som samtidigt hjälper mig att vara tydlig och vardagsnära. Jag bär på en bild av ett inre rum, dit jag kan dra mig tillbaka för att hitta den kraft och den stillhet jag behöver. I det rummet är jag inte ensam. Där möter jag den livskraft som jag kallar Gud och som påminner mig om vad som är viktigt i livet. När jag ibland tappar bort mig själv i allt som sker, finns där någon som drar mig tillbaka. En viskning, som bjuder in mig i mitt eget rum. Ett rum som hjälper mig att bli lite helare. Ett rum som hjälper mig att ta ut kompassriktningen.
 
Men det heliga finns inte bara i det enskilda. Det är också något vi kan möta och erfara tillsammans. Något som vi kan dela med varandra. Jag tror att vi behöver värna det heliga på olika sätt, både i vårt eget privata liv och i samhället. Ibland känns det som att ingenting får vara heligt längre. Vi behöver värna utrymmen där hela människan får plats, både kropp, själ och ande. I ett samhälle där allt går så fort, behöver vi aktivt söka ett annat tempo. Aktivt söka platser för återhämtning och tid att andas. Tid att möta oss själva.
 
Hur tänker du kring helighet i ditt liv? Vad är heligt för dig?
 
Bilden av det inre rummet återkommer jag till nu och då, som i: En nödutgång och nödingång. och Ett centrum.
 
/Elisabet :)