/ Allmänt / Vardagsprat /

Ett större vi 2020

Ett nytt år väntar.
Ännu ett oskrivet blad,
att fylla med ord.
 
Jag vill gå dit in
med förväntan och längtan,
efter ett större vi.
 
Jag blir alltmer övertygad om att vi behöver mer av gemenskap, närhet och omsorg i vårt samhälle. Mindre av individuellt tänkande, där individen lämnas åt sig själv att göra sina egna val. Vi blir till i mötet med varandra. Det är när jag möter dig och ditt liv, som mitt liv tar form. Det är i mötet med dina berättelser och din erfarenhet som jag kan förstå min egen historia. På samma sätt är det med dig. Vi behöver varandra, både i vardag och fest. Vi behöver varandra när livet rullar på i vanliga hjulspår och vi behöver varandra när det strular till sig och livet inte alls blir som vi tänkt.
 
Därför vill jag gärna dela min längtan efter detta vi med dig som läser. Kanske kan vi tillsammans arbeta för det? Arbeta för att skapa mötesplatser präglade av respekt för varandra. Arbeta för att människors erfarenheter tas tillvara och att våra berättelser berättas. Jag tror att när människor möts i en gemensam längtan och vill göra något tillsammans av det, så skapas hopp. Tillsammans kan vi göra mycket mer än vad var och en kan göra på egen hand.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Nyår / längtan / tillsammanshet