/ Allmänt / Vardagsprat /

Skillnaden mellan monolog och dialog

 
Ett samtal är som ett gemensamt bygge. Sten läggs till sten. Den ene pratar, den andre lyssnar.
Ibland blir det tyst. Ett kännetecken på ett bra samtal är just de sträckor då ingen säger något.
Och så känslan av närvaro. Om man märker att den man pratar med egentligen är på väg
någon annanstans, eller bara tar det hon hör som en språngbräda för associationer ur sin
egen erfarenhet, avstannar det gemensamma bygget. Skillnaden mellan monolog och dialog.
 
Tomas Sjödin, 
Lita på att det ljusnar
 
Tomas Sjödin har en fantastisk förmåga att sätta ord på sådant som jag känner igen mig i. Ibland är det sådant jag aktivt har tänkt kring, andra gånger är det vardagliga scener som jag inte riktigt fått syn på. De här raderna känner jag en stor igenkänning i. Som beskrivningen av hur någon använder ens egen berättelse som en språngbräda för att få berätta sin egen.
 
Det finns samtal som till sin karaktär är ojämlika, därför att vi tillsammans har kommit överens om det. Då är det som det ska när den enes berättelse är det centrala och den andre låter sin erfarenhet och kunskap bli det bollplank och det stöd som behövs för att orden ska kunna formuleras. Men om den överenskommelsen inte finns behövs en ömsesidighet för att samtalet inte ska tystna och bli till en monolog.
 
/Elisabet :)
 
Blogg / Lita på att det ljusnar / Mor och dotter blogg / Tomas Sjödin / relationer / samtal
#1 / / Anonym:

Fint, väldigt fint. /Marie

Svar: Tack Marie! ❤️
/Elisabet :)
Morochdotters