/ Allmänt / Vardagsprat /

Gemenskap

Efter att ha jobbat intensivt hemmavid på förmiddagen, fick dagens andra arbetsplats bli utomhus. Vilken fantastisk dag! Arbetspasset omgärdades av en promenad utmed vattnet. Bra för både hjärnan, kroppen och tanken.
 
Idag är det Annandag Pingst och jag påminns om hur mycket jag saknar att få träffa den församling som jag är en del av. Pingsten är ju församlingens och kyrkans födelsedag och en viktig del av att vara kyrka är just gemenskapen.
 
Jag vill möta den andres blick och ta in det som sker i rummet. Det som kommuniceras genom gester, hummanden och fysisk kontakt. Jag saknar den gemensamma sången och bönerna. Jag saknar att fira nattvard. Att dela bröd och vin med varandra är något av det finaste jag vet. Tron konkretiserad och en ständig påminnelse om att dela livet, kärleken och jordens resurser med varandra, både i glädje och sorg. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Gemenskap / Mor och dotter blogg / Pingst